The content creators
a Warner Bros. company

180 graden Ultra Orthodox

EO/NPO 2

60 minuten

BlazHoffski/Levy Productions

Documentaire

Wat zijn de gevolgen voor diegenen die besluiten de Ultra Orthodoxe Joodse gemeenschap waarin ze zijn opgegroeid, de rug toe te keren? En wat gebeurt er wanneer iemand er juist voor kiest om het seculiere bestaan af te zweren om toe te treden tot een Ultra Orthodoxe gemeenschap? In de documentaire 180 graden Ultra Orthodox van Gideon Levy worden de ingrijpende persoonlijke consequenties van deze tegengestelde keuzes ontrafeld.