The content creators
a Warner Bros. company

Quatro

NCRV/Zappelin

30 minuten

Quiz

Quatro is een tactische kennisquiz. In twee rondes spelen twee teams tegen elkaar om zo snel mogelijk vragen te beantwoorden en zo quatro’s te vormen op het speelbord. Elk goed antwoord levert geld en een streepje om een vierkant te vormen op. Vorm je met vier streepjes een vierkant, de zogenaamde quatro, dan krijg je een bonusbedrag. In de tweede ronde is het de bedoeling om zo veel mogelijk goede antwoorden te verzamelen om quatro’s weg te spelen. Zo kun je langzaam maar zeker ontdekken welke foto van een bekende Nederlander verborgen zit onder het speelveld. Het team dat na twee rondes het meeste geld heeft verzameld, wint het spel en het verzamelde geld.