The content creators
a Warner Bros. company

Waarom haten zij ons?

Joodse Omroep/NPO 2

45 minuten

BlazHoffski/Levy Productions

Documentaire

Afgelopen zomer ontstond er in de Nederlands Joodse gemeenschap grote onrust en voelde men zich niet veilig meer. Gideon Levy wilde weten hoe het kwam dat Nederlandse Joden zo bang werden van wereldnieuws, dat ze Nederland wilde verlaten. Waarom Haten Zij Ons, is een tweeluik over angst. Hoe het je leven kan vormen en vervormen.