The content creators
a Warner Bros. company

Expeditie T. Rex

NTR/NPO 2

42 minuten

Documentaire

Sinds dit najaar kijkt één van de meeste complete skeletten van een T. rex de Nederlandse bevolking meedogenloos in de ogen. Trix. Een dame van zomaar even 12 meter lang, uit haar 67 miljoen jaar durende slaap gewekt door een team van Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers.

 

Expeditie T. rex vertelt het hele verhaal. Over iets dat begint als een droom, uitgroeit tot een plan, afstevent op een mislukking, maar eindigt met een onvoorstelbaar succes. De T. rex is sinds 10 september 2017 te zien in Naturalis Biodiversity Center in Leiden.