The content creators
a Warner Bros. company

Verborgen Verleden

NTR/NPO 2

45 minuten

Human Interest

In Verborgen Verleden proberen bekende Nederlanders te achterhalen van welke voorouders zij afstammen en hoe die hebben geleefd. Waren ze arm of rijk, gewoon of bijzonder, goed of slecht? Hoe hebben ze geleefd en wat hebben ze nagelaten? Welke eigenschappen of karaktertrekken herkennen de prominente Nederlanders in hun voorouders? En wat betekenen die voorouders nu voor hen?

De zoektocht leidt altijd weer tot verrassende verhalen en ontnuchterende onthullingen. Soms heel ver terug in het verleden, soms veel dichterbij. Er zijn brave burgers, arme sloebers, avonturiers, welgestelden, criminelen en zelfs staatshoofden onder de voorouders van onze bekende Nederlanders.